Velkommen til Lime Green Digital

Vi utvikler e-læring og administrasjonssystemer
for elever og opplæringsvirksomheter.

Kontakt oss
Illustrasjon
Illustrasjon: E-læring

E-læring

Vi har lang erfaring med produksjon og drift av digitale kurs til ulike målgrupper. Gjennom vår egenutviklede e-læringsplattform møter elever og kandidater en pedagogisk tilrettelagt og effektiv måte å lære på.

Våre ansatte sørger for at digitale læringsaktiviteter og ressurser tilgjengeliggjøres med tanke på at kandidatene skal oppnå læringsutbytte, kunnskap, og generell kompetanse på ulike nivåer.

Les mer
Illustrasjon: Nettbasert undervisning

Nettbasert undervisning

Lime Green Digital AS er godkjent lærested av Statens vegvesen for nettbasert undervisning i yrkessjåføropplæringen.

Vi er medlem av FuN og følger kvalitetsnormene for fleksibel utdanning. Vi jobber tett med våre elever gjennom forløpet, og ved hjelp av vår pedagogiske tilnærming til språk, veiledning, oppgaver og tester oppnår vi meget fornøyde kunder og elever.

Les mer
Illustrasjon: Booking- og administrasjonssystemer

Booking- og administrasjonssystemer

Vi utvikler og drifter avanserte booking og administrasjonssystemer for kursholdere og læresteder i Norge. Våre spesialtilpassede løsninger inneholder moduler for salg, kommunikasjon, økonomisk administrasjon, undervisningsstøtte og kursadministrasjon.
Målet er å forenkle og effektivisere hverdagen for våre kunder, slik at de kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Les mer
Illustrasjon: Markedsføring av kurs

Markedsføring av kurs

Kursregister.no er en landsdekkende oversikt over godkjente kursholdere innenfor dokumentert og sertifisert opplæring. Her er det enkelt for kursdeltagere å finne aktuelle kurs, kursholdere, dato og tidspunkt. Tjenesten gir kursholdere verdifull synlighet i relevante søkemotorer, og en mulighet for å markedsføre sine kurs til potensielle deltakere.

Les mer

Våre samarbeidspartnere

Illustrasjon: Samarbeidspartnere
Illustrasjon